WOLOVE GARDEN HAITI

Wolove se yon konsèp filozofik (Work, Obey and Love) ki vle di an bon jan kreyòl pale kreyòl konprann: Travay, Obeyi epi Renmen. Mwen konsidere chak Ayisyen kòm yon kado pou peyi Dayiti. Kidonk, mwen se yon kado pou Ayiti Cheri tou se sa kil fè mwen pase a pe prè 15 lane nan lavi mwen ap chèchè yon nou fason de viv pou tout Ayisyen ak tout lòt moun kap soufri menm maladi avèk Ayisyen yo ki se: Grangou, la miZè ak endiferans pou yo ka ranmase karaktè yo pou mennen la prosperite ake le chanjman pou tout kretyen vivan pou yon sosyete sosyalman solidè ak ekonomikman fò. Se yon bèl lide li ye paske li pase premye tès li nan vil Lestè Latibonnit ake 100% reyisit selon 50 timoun ake jenn ki koumanse pratike konsèp Wolove la nan lavi yo de pi mwa Mas 2014 la kote yap aprann nan tèt ansanm: Travay di, Obeyi la Lwa, Renmen Ayiti ake Travay men dan la men ak otorite peyi yo. Yon nan pi gro reyisit nou se bon jan relyasyon ki egziste ake la Meri de Lestè ki vreman mete tèt ansanm ak nou pou rive prezante Lestè kòm yon vil modèl pou devlòpman tout Ayiti e, nou swete wè sa pi klè lè nou koumanse mennen kèk envestisè nasyonal tankou Pierre Herve Junior osinon Zanmi Ameriken pou rive jide Ayisyen nan ba yo travay e non pa nan bayo rad, manje osinon lajan ki se yon fòm de imilyasyon kolosal devan lotèl entènasyonal. Men pito ba yo travay pou fè diyite ake fyète imèn ake nasyonal reboujonnen nan tchè gran pèp sila a, Pèp Ayisyen an ki te ede anpil lòt pèp sou la tè beni nan syèk pase yo. Mezanmi, mwen pa vle pale twòp pou bouch mwen pa long mwen sèlman vle mande tout Ayisyen an Ayiti pou moutre yon ti kras ankourajman nan vini patisipe yon fason oubyen on lòt nan travay kolosal sila a ke nou ap kontinye jèmen pou ake timoun ak jenn yo. Si nou pa mete granmoun yo ladan se paske nou vle diferan e, pa gen okenn problè si on moun chwazi pou li pa kontinye pale de devlopman peyi Dayiti nan jan yap kontinye fè li nan pratike metòd ki yo rele asistana a depi plis pase 60 lane san li pa pote okenn rezilata konkrè nan peyi a paske se sèlman lavi moun kap bay èd la ki toujou bi bèl.tankou Zabèlbòk te toujou wè li trè klè tankou dlo kòk.Pou fini, map envite tout ale nan group Wolove Garden Haiti sou Facebook pou kolabore ake nou paske mwen santi tchè an mwen tris anpil paske mwen bay tout sa ke mwen posede, mwen bay tout lavi mwen pou fè pou travay sila a ke mwen ape fè pou Ayiti men Elas se sèlman etranje ki plis ankouraje mwen. Mwen louvri tout kè map tann nou souple fè mwen santi nou la, mwen renmen nou anpil anpil. Ke Bondye beni nou, ke Bondye beni Ayiti cheri kinan nou!

www. ifriendnett.org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: