Kont Chans yo

Kont Chans yo

Kont Chans yo
Gen anpil ki gen pouvwa nan sa nou pale sou lòt moun ak tèt nou. Anpil fwa, nou tande Statistik negatif sou kominote moun koulè. Sepandan, se nan pèspektiv sosyete prensipal la. Mwen la jodia pou chase tout nwaj ak tout mit yo sou kominote moun koulè. Lè m ‘te ap grandi, mwen pa panse ke m’ te tande yon moun di, “mwen vle fè moun k ap resevwa asistans gouvènman mwen vle fè yon dilè dwòg, yon jennès, oswa yon moun ki san kay. Sepandan, ki sa mwen sonje nan tout sa mwen tande se fraz sa yo “Mwen jis fè li” oswa “Mwen ap resevwa pa”. Se konsa, kouman moun sa kominote moun koulè jwenn isit la? Anplis de sa, poukisa mo yo “Mwen jis fè li” oswa “Mwen ap resevwa pa” te vin nòmal la? An pati de sa, paske estatistik pentire yon sel foto de pwoblèm yo san li pa bay yon grenn solisyon ni eksplike eksperyans imen. Pèsonèlman, mwen konnen baryè sistemik kontinye perpétuer opresyon ak dezespwa nan kominote moun koulè. Jis sou chak fòm kominikasyon, medya sosyal, televizyon, liv, jounal pale sou konba a nan kominote moun koulè, espesyalman Afriken Ameriken ak Latino Ameriken yo. Souvan, sa ki pa pa mansyone yo se trezò Tanp lan kache nan kominote sa yo. Gen lidè envizib (pwofesè, manman, papa, matant, tonton, ak konseye, etsetera) ki kontinye kenbe kominote yo ansanm sou yon ti moso fil.
De ane de sa, mwen te ekri yon tèz sou Oto-Pèsepsyon nan Senior Afriken Ameriken ki patisipe nan Volontè fòmel. Rezilta yo nan rechèch mwen yo fè montre ke kapital sosyal ak kiltirèl yo se resous ki pi enpòtan pou rekritman ak retansyon ki piti osinon gro kondisyon sosyoekonomik volontè Afriken Ameriken. Epitou, yo te jwenn yo se tandans kiltirèl nan Ameriken ki an konsantre sitou nan aktivite pou rezo a fanmi ak aparante, menm si patisipan yo gen mwens chans tèt yo.
Ki jan sa gen rapò ak WoLove, se sa map esete devlope pi devan nan edike timoun ayisyen ki jan yo kapab devlope pwòp tèt yo epi vini de sitwayen prodiktif. Mwen kwè ke anpil ladan yo bezwen yon men moute pa yon men desann osinon yon kado. Sepandan, Ayisyen yo jwenn yon lonje men osinon bay kòm solisyon pwoblèm yo. Anplis, nou konnen fikse rapid yo se pou yon ti tan. Anba lide sila a, nou gen yon jenerasyon nan fanmi ki te fet moute ak grandi fin vye granmoun tou depann de gouvènman. Lide depandans sa a te gentan vin fè wout nan lavi yo. Vrèman? Reflechi sou li. Si anviwònman ou oswa kominote a ankouraje w depann sou feyè nan men gouvènman/ong , Lè sa a, poukisa yon moun dwe fè efò pou yon bagay pi byen? Te gen yon tan lè te gen yon stigma ki asosye ak asistans gouvènman an osinon mandyansite. Nan tel pwen, moun te vle travay plizyè travay pou fè pou evite stigma a tache sou yo ak resevwa èd gouvènman an. Depi chanjman an soti nan fabrikasyon djòb nan nan faktori pou rive nan sektè sèvis la, anpil moun baze pi plis ak plis sou pwogram gouvènman an. Pa gen pwoblèm gen anpil moun ki travay; men li se pa ase yo satisfè bezwen debaz yo. Sa se yon lit konstan ki evantyèlman konvenk moun yo pou aksepte gouvènman an kòm sèlman opsyon yo siviv. Jiska kounye a, pa gen yon gen yon program ki antretni lide a nan anseye Ayisyen oswa lòt kominote povrete antre ki jan yo kraze sik povrete a. Malgre ke, objektif la nan pwogram gouvènman anpil ladan yo bay asistans tanporè; Sepandan, si moun yo pa edike nan yon laj jèn pou yo kapab vin endepandan ak sitwayen pwodiktif Lè sa a, tandans la se tonbe nan move sikonstans . Kite m ‘fè li klè, mwen pa di pwogram gouvènman an pa ta dwe bay asistans, si sa nesesè sepandan; li pa ta dwe vin yon plan pou pran retrèt osinon yon plan vitam etenam.
Tout moun, ki fe siksè te fè eksperyans bezwen èd nan lavi yo. Diferans ki genyen se ke moun ki reyisi yo kapab monte pi wo sikonstans yo se paske yo te gen kapital yo sosyal (koneksyon) ke yo konnen gen tandans ki plis vaste, ak eterojèn. Wilson ak mizik (1997) pwoklame ke se kapital sosyal ki te sipòte pa lide ki fè konnen “moun ak gwoup ka jwenn resous ki sot nan koneksyon yo nan youn ak lòt e ki soti nan kalite koneksyon sa yo” (p. 698). Dapre Putnam (2000) byenke yon kominote koulè gen kapital sosyal (koneksyon) se omojeneyite (ak moun ki gen pwoblèm ki sanble) malerezman koneksyon raman ede yo jwenn aksè nan resous yo bezwen pou yo sove sosyete yo ye a nan pozisyon ekonomik. Nan opinyon mwen, mwen disipe mit ke kominote moun koulè yo se parese kap chèche feyè, panse osijè de sa a. Ki jan yo kapab di ke yon konsesyonè dwòg se parese, anpil vann dwòg 24/7, epi si yo ap sèlman ap chèche feyè poukisa moun ki pa dilè ta travay plizyè travay oswa bay pran swen lòt moun. Nou dwe cheche konnen epi rankontre osinon pataje rezilta? Sa yo se sije enpotan medite sou yo.
Anfen, li enperatif pou nou kòmanse gade pi fon pou wè rasin kòz yo nan yon pwoblèm. Anpil fwa, se pa sa li ap parèt. Plis pase aplikasyon ane a nan Federal ak Eta-yo, regleman yo te benefisye kèk ak fè mal sa ki sou majinalize yo nan sosyete a.
Dezi mwen kòm yon konsiltan edikasyon nan Wolove se ede timoun yo gade pi lwen pase sikonstans yo epi fe yo wè ke si yo travay di, obeyi lwa yo, epi renmen peyi yo ke li posib pou yo reyalize rèv Ayisyen an, (ki se pa marye, ki gen yon kay nant savann pou bèt, ak 2.5 timoun), men reyalize rèv pa yo. Youn ki se inikman pwòp rev pa yo, epi ki te ranpli avèk lanmou, se espwa, ak pwomès ki sèlman ka prepare yo pou yon avni, epi kite yon eritaj pou anpil jenerasyon kap vini.
Dr. Monique C. Adams
Konsiltan Edikatif nan Ifriendnet Organization, Inc.
http://www.ifriendnett.org
Entèprtasyon kreyòl pa Bertony Paul

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: